فنرهای تخت تولیدی شرکت فنرسازی خاور بر اساس آخرین تکنولوژی روز شرکتهای Heuser آلمان و NHK ژاپن و بر پایه دانش فنی Daimler Benz آلمان و در راستای تأمین نیاز شرکتهای معتبر خودروسازی کشور تولید می گردد. این شرکت قابلیت تولید کلیه فنرهای مورد مصرف در انواع کامیونها ، کامیونتها ، کشنده ها و انواع خودروهای سواری و وانت را دارد.

محدوده تولیدات : فنر تخت

. ضخامت : 32-6 میلیمتر

. عرض لایه : حداکثر 120 میلیمتر

. قطر چشمی : 13 تا 60 میلیمتر

پروسه تولید :

. برشکاری

. میانزنی

. عملیات چشمی سر لایه

. عملیات تیپ و گوشه زنی سر لایه

. عملیات حرارتی و قوس دهیفنر تخت

. عملیات برگشت

. ساچمه زنی

. رنگ

. مونتاژ

مواد اولیه مصرفی :

مواد اولیه مصرفی بر اساس استاندارد DIN17221 JIS G4801 بوده و استاندارد ابعادی (سطح مقطع) نیز بر اساس استانداردهای DIN-4620 DIN-59145 DIN-59146 می باشد.

نمونه محصولات :

. انواع فنرتخت کامیونهای بنز مانند 911 – 608 – 808 – 2624 – 1921 و ...

. انواع فنر تخت خودروهای سواری مانند وانت مزدا ، پیکان وانت ، RD و ROA .

. انواع دست فنرهای صنایع ریلی مانند فنر شیاردار قوس صفر ، مثبت و منفی .

. انواع لایه های مورد مصرف بازار یدکی .